ثبت وضع موجود و اصلاح هندسی

ثبت وضع موجود و اصلاح هندسی آقای احمد یزدانی و ثبت 4 طبقه به 6 طبقه در گیشا، شهرداری منطقه 2

اطلاعات پروژه

  • مشتری: آقای احمد یزدانی
  • موقعیت: شهرداری منطقه 2 تهران